Disclaimer

1. Door het gebruiken van deze webpagina stemt u in met deze disclaimer die steeds via de link rechtsboven op ieder pagina van de website van Evidens Financieel Advies op te roepen is.

2. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van het bezoeken en gebruiken van deze site, wordt door Evidens Financieel Advies uitdrukkelijk afgewezen.

3. Evidens Financieel Advies biedt geen garantie voor het naar behoren en continue functioneren van deze site.

4. Evidens Financieel Advies doet haar uiterste best om deze website up-to-date te houden en toe te zien dat alle informatie correct is. Evidens Financieel Advies wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolledigheid dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor vermeldingen van rentetarieven, premiestellingen of prijslijsten.

5. Indien door Evidens Financieel Advies op deze site naar andere sites wordt verwezen dan aanvaardt Evidens Financieel Advies geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die sites.

6. Evidens Financieel Advies behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder moment en naar eigen inzicht te verwijderen of te wijzigen. Hierover hoeft niet van te voren melding te worden gedaan in welke vorm dan ook. Evidens Financieel Advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een aanpassing van de site.

7. Informatie op deze site kan niet worden opgevat als een persoonlijk financieel, juridisch, fiscaal of bedrijfskundig advies. Een dergelijk advies wordt op individuele basis gegeven en Evidens Financieel Advies aanvaardt daarvoor slechts aansprakelijkheid voor zover haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering dit dekt.

8. Alle op deze site weergegeven teksten, foto’s, illustraties, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Evidens Financieel Advies of andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evidens Financieel Advies.

9. Evidens Financieel Advies geeft geen garantie dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.